Analýza ľudského tela prístrojom InBody 230

Prístrojom InBody zhodnotíme meraného klienta a analýza napovie o celkovom zdraví a vyčísli koľko kilogramov svalovej hmoty či tuku je pre vás potrebné zredukovať alebo pribrať a objektívne zhodnotí časť tela, ktorej sa to týka. Prístroj tiež odporučí denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie, čo výrazne a efektívne napomôže stanoviť prípadný diétny program pre klienta, ktorý vypracuje a odporučí výživový špecialista nášho centra.

InBody diagnostiku ocenia tiež športovci, ľudia po operáciách a úrazoch, kde počas ich rehabilitačného procesu monitorujeme objektívny nárast svalovej hmoty v končatinách, resp. diagnostikujeme presnú stratu svalstva v operovanej končatine.

Počas obdobia chudnutia je klient pravidelne monitorovaný a meraný prístrojom tak, aby chudnutie prebiehalo želaným smerom a klientovi ubúdali len tuky a nie svalová hmota, čo je najčastejším prejavom, ktorý vedie k jo-jo efektu. V priebehu procesu chudnutia monitorujeme aj množstvo proteínov a minerálov v kostiach, čo je výnimočne potrebné práve v období klimaktéria, ale aj u mladšej vekovej populácie, nevynímajúc mužov.

Čo sa dozviete pri vyšetrení prístrojom InBody 230?

presnú hmotnosť
lístok
hmotnosť kostrového svalstva
lístok
množstvo a percentá tuku v tele
lístok
množstvo vody v tele a pomer vnútrobunkovej a mimobunkovej vody
lístok
percento obezity
lístok
in-body-analyza-esthe-beauty-3
lístok
mineralizácia kostí
lístok
BMI (Body mass index = kg/m2)
lístok
WHR = pomer pásu k bokom
lístok
viscelárny (brušný) tuk
lístok
bazálny metabolizmus
lístok
fitnes skóre

Čo je nutné dodržať pred meraním na prístroji InBody 230?

1
Meranie sa robí pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.
dva
Pred meraním použite toaletu.
3
Tesne pred meraním necvičte.
štyri
Nemerajte sa tesne po kúpaní či sprchovaní.
päť
Nemerajte sa tesne po saune.
set
Nemerajte sa tesne pred a v období menštruácie.

Cenník

úbytok hmotnosti

InBody vstupná analýza

22 €

Máte záujem o InBody analýzu? Kontaktujte nás!